Kvalita je naší silnou stránkou!

Hledáte pracovní příležitost v prosperující společnosti?
Nabízíme zajímavé pracovní pozice s nadstandardními výhodami:

Kariéra

Moravské kovárny, a.s.

Zápustkové výkovky z oceli tvářené za tepla

Naše akciová společnost Moravské kovárny, a.s. Jihlava má dlouholetou tradici. Hlavní akcionář, rodinný podnik PENN GmbH. se sídlem v Krems an der Donau v Rakousku, vlastní 100 % akcií. Firma PENN GmbH. se specializovala na třískové obrábění výkovků.

Naše výrobky jsou určeny z 95 % na export, především do zemí EU. Orientujeme se na výrobu zápustkových výkovků z oceli tvářených za tepla pro automobilový průmysl, stavební průmysl, drážní techniku, zemědělské a stavební stroje.

Náš podnik uplatňuje dlouhodobou investiční strategii, což velmi kladně ovlivňuje požadovanou úroveň kvality, zvyšování produktivity i zlepšování ochrany životního prostředí! Neustále investujeme do nových technologií.

K dosažení úrovně kvality, požadované našimi zákazníky a s důrazem na ochranu životního prostředí, je ve společnosti implementován integrovaný systém managementu splňující požadavky platných norem IATF 16949, ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001.

Plnohodnotnou součástí tohoto systému je i oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a oblast požární ochrany (PO).

K plánování a řízení výroby používáme moderní výpočetní techniku.

Naším cílem je patřit k nejlepším evropským kovárnám.

Prohlídka a proces výroby
Certifikace

Oznámení

Moravské kovárny a.s. jsou příjemcem dotace č. CZ.1.01/1.1.04/60.00154 v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost / Globální grant EDUCA na projekt s názvem "Rozvoj klíčových specifických a doplňujících obecných kompetencí zaměstnanců společnosti Moravské kovárny, a.s."

Projekt EDUCA
Průběh realizace EDUCA
Pozvánka na Závěrečnou konferenci projektu

Klub personalistů kraje Vysočina, o.s., jehož jsou Moravské kovárny, a.s. členem, realizuje pro zaměstnance zapojených firem projekt "Rozvoj klíčových kompetencí zaměstnanců členských podniků sdružení KPKV", reg. číslo: CZ.1.04/1.1.06/52.00045 v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Projekt KPKV
Realizace projektu KPKV
Zpráva o realizaci projektu KPKV 2013
Závěrečná zpráva projektu KPKV

Kontakty

Moravské kovárny, a.s.

Hruškové Dvory 44, CZ - 586 01 Jihlava

Telefon:

+420 567 120 111