Technologie tváření

Naše akciová společnost Moravské kovárny, a.s. v Jihlavě je komerční kovárna zaměřená na výrobu zápustkových výkovků z oceli tvářených za tepla.

Kovárna je vybavena novou technikou:

 • Vřetenové lisy - 1.000 - 4.200 tun
 • Klikové lisy (MAXI) - 1.000 - 2.500 tun

K ohřevu materiálu se používá pouze indukční ohřev.

Naše zařízení umožňuje zpracování feritickoperlitických ocelí vytvrditelných z kovací teploty (např. 30MnVS6+P), dále zušlechtění z kovací teploty s následným popouštěním (např. 41Cr4 VS) a řízené ochlazování z teploty tváření za tepla (např. C45 BY).

Pro zajištění maximální stability výrobního procesu a tím i kvality výroby zavádí naše akciová společnost moderní prvky automatizace (roboty ABB, manipulátory) integrované do kovacích linek.

Výběr z našich používaných lisů:

Konvenční tepelné zpracování se provádí v elektrických průběžných pecích:

 • zušlechťování
 • popouštění
 • žíhání
  1. normalizační žíhání
  2. BG žíhání
  3. žíhání na měkko
  4. žíhání na odstranění pnutí

Odstraňování okují na našich výkovcích se provádí v tryskacích zařízeních.

Můžeme rovněž zajistit kalibrování, rovnání a děrování za tepla a studena.

Můžeme vám nabídnout opracování dílů.

Kvalita je u nás na prvním místě:

 • Měření pomocí 3D měřicího stroje SCAN-MAX + ZEISS ACCURA
 • 100% kontrola trhlin
 • Kontrola tvrdosti
 • Kontrola jakosti oceli pomocí spektrální analýzy
 • Ověřování mechanických vlastností dílů ve vlastní metalografické a mechanické laboratoři
 • Naše výrobní procesy jsou statisticky řízeny metodou SPC

Příklady využívané manipulační techniky

Kontakty

Moravské kovárny, a.s.

Hruškové Dvory 44, CZ - 586 01 Jihlava

Telefon:

+420 567 120 111