Logistika

Naším cílem je především spokojený zákazník, který v nabízených službách nachází kompletní servisní zabezpečení svých představ a požadavků s využitím logistických principů, směřovaných ke snižování ekonomické náročnosti a zvyšování časové přesnosti dodávek.

V oblasti vnitrostátních dodávek je od roku 1997 vytvořena funkční dopravně logistická síť, která zabezpečuje servis hlavně pro naše partnery z tuzemska i zahraničí. 75 % zásilek podléhá režimu „Just in time“ v časovém režimu 24–48 hodin s minimálním množstvím dodávky 1 paleta. V oblasti mezinárodní zabezpečujeme přepravy do všech evropských států, prakticky veškerých druhů zboží a v jakémkoli množství.

Web celé skupiny SGM: www.sgm-group.eu

Vznik SGM Vysočina

V srpnu 2004 vznikla společnost SGM Vysočina, jejíž úkolem je zabezpečení logistických postupů v dopravě u společnosti Moravské kovárny a. s. a další posílení působení v tomto regionu.

Kontakt a objednávky dopravy

SGM Vysočina, spol. s r. o.

Hruškové Dvory 44
CZ - 586 01 Jihlava

Telefon: +420 567 120 400 - 2
Fax: +420 567 120 409
E-mail: jihlava@sgm-group.eu

Kontakty

Moravské kovárny, a.s.

Hruškové Dvory 44, CZ - 586 01 Jihlava

Telefon:

+420 567 120 111